Орлик Пилип

Орлик Пилип(1672-1742pp.)- державний і військовий діяч, поет, публіцист, полеміст. Пилип Орлик народився у Литві в шляхетській родині чесько-литовсько-польського походження. Навчався у Віленській єзуїтській колегії та Києво-Могилянській академії. Працював писарем у канцелярії Київського митрополита. Згодом перебував на різних посадах Генеральної військової канцелярії. Ставши Генеральним писарем Лівобережної України-Гетьманщини (Гетьманщина), Пилип Орлик одразу почав підтримувати гетьмана I. Мазепу (Іван Мазепа) в його намаганні створити широку спілку за. участю східноєвропейських держав і Швеції з метою досягнення незалежності України від влади російських царів. Після поразки у Полтавській битві та смерті I. Мазепи, Пилип Орлик у 1710 р. стає гетьманом Війська Запорозького (Військо Запорізьке) . Протягом наступних років, використовуючи військові походи та застосовуючи дипломатичні заходи, він намагався зробити Україну вільною і незалежною. Орлик Пилип - головний автор укладеної на Бендерській раді між ним та козацькою старшиною угоди під назвою «Пакти і конституція прав і вольностей Війська Запорозького», що стала першим конституційним актом України. Вона не лише регулювала взаємини між українськими станами, а й визначила внутрішній устрій та зовнішні відносини козацької держави. Під час перебування у політичнійеміграції (1714-1742 pp.) Пилип Орлик мав неодноразові зустрічі з багатьма європейськими монархами, метою яких було укладення договорів задля відновлення самостійної Української держави.