Хронологія

Хронологія (від грец. chronos — час і logos — вчення):

  1. Послідовність історичних подій у часі.
  2. Наука про вимір часу.
  3. В астрономії галузь науки, що вивчає закономірності розвитку небесних явищ, які повторюються, встановлює точний астрономічний час.
  4. Спеціальна галузь історичних знань, що вивчає системи літочислення й календарі різних народів і країн, встановлює точні дати історичних явищ, подій, історичних джерел, зв'язок між історичними подіями в часі. її завдання — перевести на сучасне літочислення дати інших літочислень і календарів минулого. Хронологічних систем налічується понад 200.
  5. Перелік певних подій у їх часовій послідовності.