Автономія

Автономія (грец. autonomia - самоврядування, незалежність) - 1. Самостійне управління певною частиною держави, що здійснюється в межах загальнодержавної конституції. Передбачає певний ступінь децентралізації, проте менший, ніж у федеративній державі (див. Держава федеративна). Автономна територіальна одиниця, зазвичай самостійна у розв'язанні питань місцевого значення в межах, встановлених центральною владою. Автономія здійснюється на територіях, компактно заселених етнічними спільнотами з урахуванням особливостей їхнього культурного та економічного життя, побуту.

2. У широкому розумінні - право на самоврядування, яким користуються окремі організації, установи, підприємства, заклади тощо.