Звичаї

Звичаї— моделі соціальної поведінки, які схвалюються громадською думкою. Правила поведінки, освячені звичаями, регулюють стосунки між людьми в типових життєвих ситуаціях: шлюбна церемонія, святкові обряди, зустріч гостя і т. ін.

3вичаї формуються під впливом економічних, культурних, світоглядних, природних та інших чинників. Завдяки звичаям соціальне угруповання набуває характерних рис, які виокремлюють його зпоміж інших (напр., національні звичаї) та сприяють збереженню традицій. З розвитком суспільства деякі звичаї можуть ставати консервативними і поступово поступатися місцем новим.

На етапі утворення ранньокласових держав основні звичаї фіксуються у письмовій формі й набувають значення законів звичаєвого права (напр., «Закони Хаммурапі» в Давній Вавилонії бл. 1760 р. до н. е.; «Руська правда», XI — поч. XIII ст.).