Інші політичні партії

У великих містах України діяла Партія Народної свободи – конституційних демократів. Це була ліберальна буржуазна партія, яка об'єднувала вищий прошарок інтелігенції – професорів, адвокатів, лікарів, прогресивну промислову буржуазію. Ідеалом кадетів була конституційна парламентськамонархія, до якої треба йти шляхом поміркованих реформ. Найбільш відомим серед "українських" кадетів був В. Вернадський, який один з небагатьох розумів важливість "української проблеми" для нормального політичного розвитку Росії.

Серед діючих найбільш реакційними були монархічні партії. Найвідоміша партія – "Союз руського народу", яка діяла в багатьох населених пунктах усіх губерній України. Основною метою таких організацій було збереження самодержавства, тому в більшості своїй вони об'єднували реакційне дворянство та духовенство. Але монархісти намагались залучати до організації неосвічене селянство та робітництво, міщанство. Цими партіями за сприянням влади створювались бойові дружини – "Чорні сотні", які очолювали погроми, влаштовували вбивства політичних діячів.

Серйозною політичною силою в Україні, особливо в її південних районах, став анархічний рух. Анархізм в Україні мав свої особливі риси і відзначався ширшою соціальною базою, діючи серед робітництва і селянства, більшою організованістю, налагодженими взаємозв'язками, а також екстремістським терористичним характером.