Початок Української національно-демократичної революції (березень - жовтень 1917 р.)

Зміст:
1. Перемога Лютневої демократичної революції в Росії.
2. Причини і передумови Української національно-демократичної революції.

1. Перемога Лютневої демократичноїреволюції в Росії. Протягом короткого часу (і 23 лютого по 2 березня) в Петрограді відбулися події, які згодом назвали Лютневою демократичною революцією.

27 лютого була створена Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів. Того ж дня утворився і перехідний орган влади - Тимчасовий комітет Державної думи на чолі з М. Родзянком.

Імператор Микола II 2 березня відрікся від престолу, і фактично в країні встановився республіканський лад. Цього ж дня Тимчасовий комітет Державної думи за згодою Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів створив виконавчий орган влади - Тимчасовий уряд на чолі з князем Г. Львовим.

Така блискавичність перемоги над царизмом пояснюється насамперед кризовим станом в імперії, гостротою політичних, соціально-економічних і національних проблем, активністю політичних сил, ще посилювалася, падінням авторитету та слабкістю реально існуючої влади. Могутнім каталізатором подій стала Перша світова війна.

Звістка про скинення царату досягла великих міст України вже 27 лютого - I березня, а через кілька днів рознеслася на всіх українських землях. Скрізь проходили багатотисячні мітинги і демонстрації, учасники яких вітали революцію в Петрограді й вимагали ліквідації в Україні старої адміністрації.

Протягом декількох днів у Києві було створено Раду об'єднаних громадських організацій. До її складу ввійшли представники губернської, міської та повітових управ, Земського союзу, Союзу міст тощо. 17березня Рада обрала Виконавчий комітет, який вважався найвищою владою в місті і діяв від імені Тимчасового уряду до 4 вересня 1917 р. Громадські ради та їхні комітети виникли в усіх губерніях (здебільшого їхніми членами були кадети).

3 представників українських робітників, солдатів, інтелігенції був утворений Тимчасовий революційний комітет. 15 березня він звернувся до українців у Петрограді із закликом підтримати російську демократію, а також проголосив гасло перебудови Росії федеративну демократичну республіку з наданням широкої національно-територіальної автономії окремим націям, що населяють Російську державу.

Цього часу також посилювався рух мас, що проявився в утворенні Рад робітничих депутатів у містах України. До середини 1917 р. їх було 252. Засновниками Рад були переважно представники загальноросійських політичних партій соціал-демократів і есерів.

2. Причини і передумови Української національно-демократичної революції. Основними причинами Української національно-демократичної революції 1917-1920 pp. були:

- перебування українських територій з кінця XVIII ст. в політичній та економічній залежності від Російської та Австрійської імперій; великодержавницька політика щодо України панівних кіл двох імперій;

- важкі соціально-економічні умови більшості населення українських земель (особливо селян і робітників): низька зарплатня, виснажлива праця, злидні, безземелля, жорстока експлуатація;

- переслідування в Російській імперії українського суспільного руху, утиски політичних партій та громадських рухів.

Основними передумовами Української національно-демократичної революції 1917-1920 pp. були:

- Перша світова війна, яка порушила стабільність Російської та Австро-Угорської імперій, загострила їхні внутрішні проблеми, призвела до злиднів, численних жертв серед українців, політичної та економічної криз;

- піднесення українського національно-визвольного руху, організаційне та ідеологічне його оформлення