Новітній час (1917 — 1991) в історії України

1 Початок Української національно-демократичної революції (березень - жовтень 1917 р.)
2 Українська Центральна Рада (УЦР). I та II універсал.
3 Проголошення створення Української Народної Республіки (УНР). Третій Універсал УЦР
4 Війна УНР з радянською Росією
5 Проголошення незалежності УНР - передумови та значення
6 Гетьманат П. Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика Української держави
7 Встановлення влади Директорії, її внутрішня і зовнішня політика
8 Радянська влада в Україні в 1919-1920 pp. «Воєнний комунізм»
9 Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Злука УНР і ЗУНР
10 НЕП і особливості його впровадження в Україні
11 Голод 1921-1923 pp.
12 Україна й утворення Союзу РСР
13 Радянська індустріалізація в Україні - характерні ознаки, особливості та наслідки
14 Насильницька колективізація сільського господарства
15 Громадсько-політичне життя в Україні в 30-ті pp.
16 Голодомор 1932-1933 pp.
17 Організація українських націоналістів (ОУН) (1929-1945 pp.)
18 Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччині в 20-х - 30-х pp. XX ст.
19 Початок Другої світової війни. Возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР та їх радянізація в 1939-1941 pp.
20 Початок Великої Вітчизняної війни. Боротьба проти нацистських загарбників в 1941-1942 pp.
21 Нацистський «новий порядок» в Україні в 1941-1944 pp. Голокост
22 Визволення України від нацистських загарбників
23 Спроби та наслідки реформування економіки та суспільно-політичного життя в Україні наприкінці 50-х - у першій половині 60-х pp.
24 Відбудова економіки України після Великої Вітчизняної війни
25 «Косигінські реформи» та їхні наслідки для України
26 Національно-визвольний рух 60-х - 80-х pp. XX ст.
27 Розпад Радянського Союзу і політична ситуація в Україні в 1985-1991 pp.
типология политических культур