Експлуатація

Експлуатація(франц. exploitation) — 1. Систематичне використання людиною (суспільством) продуктивних сил природи, матеріальних і духовних багатств, суспільства або особи. 2. Привласнення засобів виробництва, результатів додаткової і навіть частини необхідної праці трудящих, поневолених народів і націй тощо. Найбільшого поширення поняття «експлуатація» набуло в марксизмі, де є однією з центральних категорій.

Експлуатація людини людиною має історичний характер і виникає в процесі розвитку матеріального виробництва засобів до життя, зростання на цьому грунті продуктивності праці, виникнення можливості привласнення однією частиною суспільства продуктів праці іншої, появи приватної власності на засоби виробництва та продукти праці. В умовах класового суспільства існують три панівні форми експлуатації: рабство, кріпацтво, наймана праця.

У сучасній літературі точиться полеміка щодо характеру експлуатації. Деякі економісти вважають експлуатацію не економічною, а моральною категорією. Таким чином, економічна категорія К. Маркса розглядається ними як ненаукова, а висновки і прогнози цієї теорії — як некоректні.