Теософія

Теософія (від грец. theos — Бог і sophia — мудрість, знання) — богопізнання, релігійна філософія з містичним змістом, яка виникла ще в давній філософії, але притаманна й релігійнофілософській думці XIX—XX ст.

Головним змістом теософії є віра її представників у те, що Бог спроможний знати (охопити думкою) все існуюче: Бог є всемудрим, всезнаючим, всеосяжним, всесильним.

На сучасному етапі теософія широко ідентифікується з концепціями, на зразок релігійної містики Є. Блаватської, з ініціативи якої у 1875 р. було створено «Теософічне товариство» в НьюЙорку, а пізніше (1882 р.) — його філія в Мадрасі (Індія), звідки вчення поширилось по всьому світу.

Термін «Теософія» може бути вжитий у ширшому контексті — стосовно певного розряду містичної думки, яку ми знаходимо в таких мислителів, як Платон і Піфагор, філософигностики, неоплатоніки Плотін і Прокл, середньовічні північноєвропейські філософи Екхарт і Кузанський, філософи Відродження Парацельс і Дж. Бруно. німецькі філософи Я. Бьоме та Ф. Шеллінг. Елементи теософії наявні в мусульманстві, суфізмі, буддизмі, даосизмі.