Релігія

Релігія (від лат. religio — благочестя, побожність, святиня) — світосприйняття, а також поведінка і специфічна діяльність, пов'язані з вірою в Бога. Релігія є духовною компенсацією життєвих втрат людини. Вона складається з релігійної свідомості (віри, почуттів та ідей), релігійної діяльності (культу), а також релігійних організацій і установ. Є атрибутом людського суспільства, специфічно вирішує питання «кінцевого сенсу», моральні проблеми й «буттєві питання».

Релігія надає особі можливості самопізнання й самовизначення: завдяки релігії людина може знайти неформальне спілкування, поєднатися із спільнотою однодумців, ідентифікувати себе з гуртом. Релігія також може опосередковувати гармонізацію та інтеграцію суспільства й певною мірою забезпечувати його стабільність. Розв'язуючи індивідуальні проблеми, втішаючи людину в її стражданні та даючи надію, вона пропонує універсальні цінності спасіння. Цим вона певним чином компенсує брак реалізації цінностей. Є світові релігії:християнство, іслам та буддизм; національні: конфуціанство, даосизм, синтоїзм, індуїзм, іудаїзм. Є також місцеві релігії — стародавні політеїстичні міфологічні системи. Монотеїстичних релігій лише три: християнство, іслам та іудаїзм. Систему релігійних положень (канонів, догматів) викладено у Священних книгах (Біблія, Коран та ін.). Систематичним викладенням та тлумаченням релігійних учень займаються теологія та богослов'я.