Культура археологічна

Культураархеологічна — стійка сукупність типів археологічних решток, об'єднаних спільною територією, які змінюються та розвиваються у взаємозв'язку. Оскільки археологічна культура змінюється в часі й просторі, розрізняють її «локальні варіанти» та «хронологічні етапи».

Археологічна культура є сукупністю матеріальних решток, залишених певним соціальним організмом, який існував у минулому. Взаємозв'язки елементів матеріальної культури відбивають соціальноекономічну структуру та функціонування минулого соціуму.

Соціально-економічна реконструкція археологічної культури може бути спрямована на вивчення як господарсько-культурної, так і історнко-етнографічної специфіки давнього соціального організму (див. Господарськокультурний тип; Історикоетнографічна спільність).