Фемінізм

Фемінізм (франц. feminisme, від лат. femina — жінка) — термін для позначення жіночого руху, головною метою якого було й є виборювання соціальних, політичних та економічних прав, рівних з правами чоловіків (інколи висуваються вимоги щодо права жінок на особливий розвиток). Рух за піднесення статусу жіноцтва розпочався з Французької революції 1789 p., однак набув поширення і певної форми лише протягом XIX ст. Перший в історії з'їзд на захист прав жінок було скликано у липні 1848 р. в СенекаФоллсі (штат НьюЙорк). На ньому було прийнято конвенцію, в якій проголошувалися рівноправність чоловіків і жінок і висувалася вимога ліквідації дискримінації останніх. У заяві з'їзду, крім цього, йшлося про виборче право для жінок, право на власне майно (за тодішніми законами майном і заробітком дружини розпоряджався чоловік), про вільний вибір професії і доступ до всіх навчальних і духовних установ, зміну закону про розлучення тощо.

На поч. XX ст. сформувалася чітка позиція у жіночому русі за надання виборчих прав (суфражизм). У Великій Британії мали місце значні зрушення, що виявилися у прийнятті закону, яким було скасовано дискваліфікацію за статтю (1919р.), законів про рівну оплату праці (1970 р.) та неприпустимість сексуальної дискримінації (1975 p.). Під впливом книжок, таких як «Друга стать» Сімони де Бовуар (1953 р.), у 60х pp. формується рух за емансипацію жінок, який поширюється на весь західний світ. Це, в свою чергу, сприяло появі великої кількості феміністських творів, як наукових, так і художніх, водночас відродженняісламу, який сповідує соціальну ізоляцію жіноцтва, призвело до впровадження сегрегаційних систем у банківській справі, торгівлі та освіті мусульманських країн.