Емансипація

Емансипація (від лат. emancipo — звільнюю від опіки) — термін, що позначає звільнення від залежності, утисків і обмежень. У XX ст. це слово тісно пов'язане із радикальним рухом за поліпшення становища жінок у суспільстві. Його аналіз суспільних відносин між статями глибший, ніж вимоги політичних та освітніх прав, що їх висували раніше фемінізм та суфражизм. Рух за емансипацію жіноцтва особливо посилився у США у 60—70х pp. XX ст.

У 1966 р. у Сполучених Штатах Америки було засновано Національну Організацію Жінок (NOW), яка й досі залишається вельми активною. Її вимоги були взяті на озброєння в інших промислово розвинених країнах, особливо у Великій Британії та Австралії. Практично вони сконцентровані на правах, що стосуються рівних можливостей і рівної платні за однакову працю чоловіків і жінок. У Великій Британії Акт проти сексуальної дискримінації і створена у 1975 р. Комісія з рівних прав юридично закріпили задоволення деяких вимог, хоча багато в чому практика наймання на роботу і фінансової винагороди за працю залишається на користь чоловіків. У країнах мусульманського світу рух за емансипацію в останній третині XX ст. відкинутий назад у зв'язку з відродженнямісламського фундаменталізму, що виступає за посилення всіляких обмежень стосовно жіноцтва.