Декларація

Декларація (від лат. declaratio, від declare — заявляю, сповіщаю) — 1. Офіційна заява одного чи кількох урядів, політичних партій, міжнародних або громадських організацій про головні принципи зовнішньої та внутрішньої політикидержави, програмні акти, важливі міжнародні події, закони тощо. Міжнародні організації, в тому числі ООН, закріплюють у вигляді декларації основні положення діяльності в конкретній галузі міжнародних відносин.

2. Заява платника податку про характер і розмір доходів.

3. Документ, що додається до грошових і цінних пакетів, які надсилаються поштою за межі країни.

4. Заява до митниці від особи, що переїздить кордон, про наявність і кількість у неї речей, грошей, цінностей тощо.