Закарпаття

Закарпаття (Закарпатська Україна) - історична назва українських етнічних земель, розташованих на південних схилах Карпатських гір та в басейні р. Тиси (ця територія мала й інші назви: Карпатська Русь, Карпатська Україна, Підкарпатська Русь, Угорська Русь та ін.). Нині це територія Закарпатської області.

У середині I ст. до н. е. Закарпаття потрапило під владу Римської імперії. У період великого переселення народів (IV-VII ст. н. е.) тут інтенсивно розселялися слов'янські та інші племена. У ІХ-Х ст. в Закарпатті жили білі хорвати, цього часу з'явилися перші міста, тоді ж утворилося перше політичне об'єднання із центром в Унгограді (Ужгороді). Проте ІХ-Х ст. слов'янське населення Закарпаття потрапило до сфери політичного і культурного впливу Першого Болгарського царства і Великої Моравії. У період розквіту Київської Русі Закарпаття було її південно-західним рубежем.

Наприкінці IX ст. у Південно-Східній Європі виникла Угорська держава, яка з кінця XII ст. почала зазіхати на землі Закарпаття. Угорські феодали завойовували землі Карпатської Русі поступово. Першими були підкорені Ужгород, Мукачеве, Берегове, Хуст. До середини XIII ст. Угорщина завоювала всю територію Закарпаття. Угорські феодали роздавали землі в Закарпатті німцям, словакам, представникам інших народів.

У 1526 р. у битві під Мохачем турки розбили об'єднану угорсько-чеську армію. Наслідком цієї поразки був поділ Угорщини на три частини - між Туреччиною, Австрією і Семиграддям. Закарпаття було поділено між Семиграддям (Мукачеве, Берегове, Севлюш, Хуст, Тячів) та Австрією (Ужанський комітат). У першій половині XVI ст. Закарпаття разом із частиною Угорщини перейшло під панування австрійських Габсбургів, які вели постійні війни з Туреччиною.

Наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. спостерігається значне культурневідродження краю, чому сприяло налагодження тісних зв'язків з іншими українськими землями. Революційні події 1848-1849 pp. мали відгомін і на Закарпатті. Шовіністична політика угорського революційного уряду була причиною проавстрійської орієнтації більшості українських діячів Закарпаття. Після придушення угорської революції (1849 р.) й утворення Австро-Угорщини (1867 р.) усі здобутки українського населення Закарпаття були ліквідовані. Посилився процес мадяризації краю, закривались українські школи, газети та журнали, розпускались культурно-просвітницькі товариства.

Після розпаду Австро-Угорщини (1918 р.) більшість українського населення Закарпаття висловилася за об'єднання з Українською Народною Республікою. Однак 8травня 1919 р. утворена представниками ужгородської, пряшівської та хустської рад Центральна Руська (Українська) Народна Рада проголосила об'єднання Закарпаття з Чехословаччиною. Рішенням Паризької мирної конференції, на основі Сен-Жерменського мирного договору (10 вересня 1919 р.) Закарпаття переходило до складу Чехословаччини, у складі якої йому гарантувалися права автономії. Впродовж 20-х- 30-х pp. відбулися позитивні зрушення в соціально-економічному та культурному розвитку регіону.

Під впливом міжнародних подій та з огляду на внутрішнє становище у жовтні 1938 р. уряд Чехословаччини погодився на створення автономного уряду Закарпаття, який 26 жовтня 1938 р. очолив Августин Волошин. Після віденського арбітражу 2 листопада 1938 р південна частина Закарпаття перейшла до Угорщини, а уряд Карпатської України переніс столицю до Хусту. 12лютого 1939 р. відбулися вибори до першого парламенту Карпатської України, на яких перемогу здобули представники Українського національного об'єднання.

15 березня 1939 р. зібрався сойм Карпатської України, який проголосив незалежність країни, ухвалив її конституцію й обрав президентом А. Волошина. Однак на основі рішення А. Гітлера угорські війська, незважаючи на героїчний опір відділів «Карпатської Січі», окупували землі Карпатської України і встановили жорсткий терористичний режим, який протримався до жовтня 1944 р.

Після визволення Закарпаття радянськими військами 26 листопада 1944 р. у Мукачеві було зібрано з'їзд Народних комітетів Закарпатської України, який висловився за приєднання Закарпаття до УРСР. 29 червня

1945 р. між урядами Чехословаччини та СРСР було укладено договір про вихід Закарпаття зі складу Чехословаччини і включення його до складу України. 22 січня 1946 р. було утворено Закарпатську область УРСР.