Націоналізм

Націоналізм(від лат. natio — народ) — радикальний політичний напрям; ідеологія, психологія, соціальна практика, світогляд, відповідно до яких нація вважається головним і вирішальним чинником історії; її інтересам підпорядковані всі елементи суспільного життя.

Для націоналізму в політиці не існує жодних етичних норм, крім «національного егоїзму». Стосовно інших націй переважає принцип боротьби, тому позиції націоналізмаворожі щодо пацифізму та інтернаціоналізму, а також індивідуалізму, який не підпорядковує індивіда нації цілковито, щодо політичного лібералізму й демократії.

Крайнім виявом є італійський фашизм та аналогічні течії. Вперше націоналістичною називає себе група у Франції (1898 p.), яка складалася переважно з буланжистів і мала виразну антисемітську тенденцію. За певних умов (напр., загострення суспільної боротьби) націоналізм може сприйматися як такий, що відповідає природі людини й суспільства, виражає важливі умови їх буття. Не гіпертрофований до патологічних форм, націоналізм задовольняє здорову потребу людини й суспільства у національній самосвідомості як важливій складовій самоідентифікації в історії.