Лібералізм

Лібералізм ( від лат. liberalis — вільний) — 1. Політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників парламентського ладу, демократичних свобод і вільного підприємництва. В основі ідей лібералізму — свобода людини, її діяльності, необхідність гарантування і захисту цієї свободи системою законів, перед якими всі рівні. Лібералізм виник у Європі у XVIII—XIX ст. в період боротьби народжуваної буржуазії проти абсолютизму. Прибічники лібералізму вимагали обмеження прав монарха парламентом, встановлення конституційного ладу і допущення вихідців із третього стану до управління державою, запровадження демократичних свобод, скасування привілеїв дворянства та духівництва. На сучасному етапі лібералізм визнає найвищими цінностями вільне підприємництво, приватну власність, свободу конкуренції та ринку, громадські свободи (слова, преси, асоціацій), парламентський устрій державного життя.

2. У первісному розумінні — вільнодумство.

3. Надмірна терпимість, поблажливість, примиренське ставлення до негативних вчинків.