Мистецтво

Мистецтво— 1. Специфічна форма суспільного світогляду та людської діяльності, яка відбиває світ у художніх образах. Предметом мистецтва є естетичне ставлення людини до дійсності, завданням — художнє опанування світу. Тому в центрі витворів мистецтва — моральна людина, її життя й діяльність у певних конкретноісторичних умовах. Художник опановує, перетворює і відбиває життя в художніх образах. Саме це зумовлює специфічну функцію мистецтва — задоволення естетичних потреб людини шляхом продукування творів, які можуть дати людині насолоду, радість, духовно збагатити її, а також розбудити в ній митця, здатного творити за законами краси. Поняття мистецтво охоплює художню творчість у цілому — літературу, архітектуру, живопис, графіку, декоративно-прикладне мистецтво, музику, танець, театр, кіно та інші види людської діяльності, що відбиваються як художньообразні форми відображення дійсності. У вузькому значенні — образотворче мистецтво.

2. Високий рівень навичок і майстерність у будь-якій галузі діяльності.