Бакунізм

Бакунізм — вчення про «бездержавний соціалізм», яке спирається на погляди російського революціонера, одного із засновників і теоретнківанархізму М. О. Бакуніна (1814—1876 pp.).

Прагнучи до соціалістичного ідеалу, Бакунін дійшов висновку, що вчення його головного опонента К. Маркса базується на хибних філософських засадах — вірі у перетворення суспільства згідно із заздалегідь накресленим планом на «науковій» основі, а спроба здійснити на практиці теорію «диктатурипролетаріату» неминуче призведе до створення системи, де пануватимуть соціальна нерівність та експлуатація («авторитарний комунізм» чи «державний соціалізм»). Натомість він запропонував утворити федеральнобездержавне суспільство, побудоване за принципом «знизу—вгору», яке цілковито замінило б існуючу державну організацію. За Бакуніним, будьяка держава не тільки є знаряддям гноблення народних мас, вона самим своїм існуванням суперечить законам природи, які є основою організації життя на землі. З метою ліквідації існуючого державного буржуазного ладу він закликав організувати негайне всенародне повстання (заколот). Головна рушійна силареволюціїселянство, яке ненавидить будьякий уряд. Після перемоги «анархістської соціальної революції» Бакунін пропонував організувати суспільство, засноване на «вільній федерації» селянських і робітничих асоціацій, громад, без огляду на національності, у повній злагоді із законами природи. Остаточно анархістська теорія Бакуніна сформувалася наприк. 60х pp. XIX ст. На поч. 70х pp. XIX ст. вийшли дві його великі праці («Кнутогерманська імперія і соціальна революція», «Державність і анархія»), які узагальнили критичний аналіз державності та філософське осмислення анархії.

Противники Бакунізму вбачали в цьому вченні головним чином його руйнівну тенденцію, прагнення встановити хаос, натомість послідовники — соціальну модель, яка проголошувала гармонію, порядок, єдність людини і природи. Бакунізм став найголовнішим опонентом марксизму в І Інтернаціоналі, спричинив конфлікт і розкол цієї організації в 1872 р. Після смерті Бакуніна ідейну традицію колективістського напряму в міжнародному та російському анархізмі продовжив П. Кропсткін.

У 70х pp. XIX ст. Бакунізм став найвпливовішим напрямом російської народницької думки. Посилена увага до вчення Бакуніна спостерігалася в 1905—1907 pp. і 1917 р. в Росії. Ідеї Бакуніна за різних часів були популярними також у Бельгії, Іспанії, Італії, Швейцарії, Франції, Китаї, Японії, країнах Латинської Америки.