Капніст Василь Васильович

kapnist-vasil

Капніст Василь Васильович (1758—1823 pp.) — поет, академік Російської академії наук, громадсько-політичний діяч, учасник українського автономістсько-самостійницького руху кінця XVIII - початку XIX ст. Народився на Полтавщині. Деякий час Василь Капніст перебував на військовій службі. Певний час він був директором училищі Полтавської губернії. У 1782-1783 pp. - контролер головного поштового управління у Петербурзі. У 1783 p. повернувся в Україну. Обіймав виборні посади ватажка дворянства Миргородського повіту (1782 р.; ще до переїзду до Петербурга), Київської губернії (1785-1787 pp.), генерального судді Полтавської губернії (з 1802 р.) і полтавського ватажка дворянства (з 1820 р.). У 1787 р. Василь Капніст разом із групою аристократів-автономістів підготував проект відновлення козацьких формувань в Україні. У квітні 1791 р. він за дорученням українських патріотичних сил їздив до Берліна, де вів переговори з представниками урядових кіл Пруссії про можливість надання допомоги українському національно-визвольному рухові у разі відкритого збройного виступу проти російського самодержавства, але позитивної відповіді не одержав. Василь Капніст написав «Оду на рабство», яка була його реакцією на введення кріпацтва на Лівобережній Україні в 1783 р. У 1798 р. він опублікував поему «Ябеда», у якій у гострій формі критикував російську колоніальну політику на українських землях.

система международных отношений