Мирний Панас

Мирний Панас (1849-1920, псевдонім Панаса Яковича Рудченка) - український письменник революційно-демократичного спрямування. Народився в сім'ї дрібного урядовця в Миргороді. Після закінчення Галицького повітового училища в 1862 служив 14 років у різних канцеляріях. У 1871 переїхав до Полтави, де працював у казенній палаті і губернському казначействі. В 1914 Панас Мирний отримав чин дійсного статського радника. З 1917 Панас Мирний працював у Полтавському губфінвідділі. Літературно-естетичні погляди і світогляд Панаса Мирного сформувалися під впливом Т.Шевченка та російських революціонерів-демократів і народників 70-х років. Основні його твори: "Лихі люди", "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Повія" та ін.