Історія окремих українських земель

1Бессарабія
2Бойківщина
3Буковина
4Волинь
5Галичина
6Гуцульщина
7Закарпаття
8Лемківщина
9Підляшшя
10Поділля
11Слобідська Україна (Слобожанщина)
12Холмщина (Забужжя)