Історія окремих українських земель

1 Бессарабія
2 Бойківщина
3 Буковина
4 Волинь
5 Галичина
6 Гуцульщина
7 Закарпаття
8 Лемківщина
9 Підляшшя
10 Поділля
11 Слобідська Україна (Слобожанщина)
12 Холмщина (Забужжя)
регулятивная функция политической системы