Холмщина (Забужжя)

Холмщина (Забужжя) - історико-етнографічна область, що займає територію на Захід від середньої течії Західного Бугу (тепер територія Польщі). Здобула назву від м. Холма (тепер Хелм), заснованого у середині 30-х pp. XIII ст. галицько-волинським князем Данилом Романовичем Галицьким.

3 кінця X ст. Холмщина входила до складу Київської Русі, з початку XII ст. - до Володимирського князівства, із середини XIII ст. до 1340 р.- до Галицько-Волинського князівства. Холмщина зазнала нападів татаро-монголів. Боротьбу за володіння холмськими землями вели галицько-волинські, польські та литовські князі. У 1387 р. Холмщина остаточно перейшла під владу Польщі, у складі якої перебувала до 1795 р.

Після IIІ поділу Речі Посполитої (1795 р.) Холмщина була приєднана до Австрійської монархії. У 1809-1815 pp. вона перебувала у складі Варшавського герцогства, у 1815-1914 pp. - Королівства Польського, яке було частиною Російської імперії. Економічний і соціально-політичний розвиток Холмщини відрізнявся від розвитку Галичини та інших українських земель. На території Холмщини діяла польська адміністрація, польська мова була урядовою.

ВідродженняУкраїнської держави у Підросійській Україні сприяло посиленню національного руху серед холмщан, переселених у Росію. 27 листопада 1917 р. Українська Центральна Рада ухвалила резолюцію про приналежність Холмщини і Підляшшя до Української Народної Республіки. На початку листопада 1918 р. польські збройні сили зайняли територію Холмщини і Підляшшя.

У 1919-1939 pp. Холмщина перебувала у складі Польщі. 3 вересня 1939 по червень 1944 pp. ці землі перебували під німецькою окупацією. У липні 1944 р. Холмщину зайняли радянські війська. У серпні 1945 р. було встановлено кордон між ПНР і УРСР по колишній лінії Керзона, який залишав Холмщину у складі Польщі. На її території в 1947 р'. польською владою була здійснена операція «Вісла».