Поділля

Поділля (Подільська земля)- історико-географічна область України, що займає басейн межиріччя Південного Бугу і лівих приток Дністра, охоплює територію сучасних Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та невеликі частини Івано-Франківської і Львівської областей. У Галицько-Волинському літописі ця територія відома під назвою «Пониззя». Вперше назва «Поділля» зустрічається у документах XIV ст. Історики й етнографи поділяють Поділля на Східне і Західне.

У 60-ті pp. XIV ст. землі Поділля, що перебували під контролем орд татарських ханів, були завойовані литовськими князями й увійшли до складу Великого князівства Литовського. У 1430 р. на Поділля здійснило похід польське військо. Проти польського панування вибухнуло Бакотське повстання 1431-1434 pp. Після його придушення територія Західного Поділля з містами Кам'янець, Смотрич, Бакота, Скала відійшла до Польщі. Східне Поділля залишилось у складі Великого князівства Литовського.

Після Люблінської унії 1569 р. територія - Східного і Західного Поділля перебувала у складі Речі Посполитої. Ці землі зазнавали великих руйнувань і спустошень внаслідок набігів орд кримських і османських феодалів. За Андрусівським перемир'ям 1667 р. Поділля залишалося у складі Речі Посполитої. У 1672 р. на Поділля вторгнулося військо Османської імперії, на завойованій території турки утворили Подільський еялет (провінцію) з центром у Кам'янці. Лише після Карловицького конгресу 1698-1699 pp. Поділля знову повернулося до складу Речі Посполитої.

Внаслідок Iподілу Речі Посполитої частину Західного Поділля було приєднано до Австрії. У 1793 р. Східне і решта Західного Поділля у складі земель Правобережної України захопила Російська імперія. На цих землях було створено Подільське і Брацлавське намісництва. Царським указом від 12 грудня 1796 р. вони були об'єднані у Подільську губернію з центром у Кам'янці. У 20-х - 30-х pp. ХIX ст. на Поділлі відбувалися селянські виступи під проводом У. Кармалюка.

Під час Першої світової війни 1914-1918 pp. Поділля стало тереном бойових дій армій країн Антанти і Четверного союзу, внаслідок чого господарство і населення краю зазнало значних втрат. У 1917-1921 pp. на землях Поділля відбувалися бої армії УНР і Української Галицької армії з більшовиками, денікінцями та польською армією.

Після поразки українських національно-визвольних змагань 1917- 1920 pp. частина земель Поділля увійшла до складу УСРР. На територіальній основі Східного і Західного Поділля існувала Подільська губернія (скасована постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 p.). У 1932 р. було створено Вінницьку, a 22 вересня 1937 р. - Житомирську області УРСР. Частина Західного Поділля по р. Збручу в 1921-1939 pp. входила до складу Польщі. Після Другої світової війни вся територія Поділля увійшла до складу областей УРСР.