Національний Біографічний Словник (НБС)

Національний Біографічний Словник (НБС) — науководовідкове видання (здебільшого багатотомне), що відтворює історію певного народу в біографіях його видатних представників. В Україні першу спробу створення НБС було здійснено у 20х pp. XX ст. на хвилі широкого відродження української культури. В 1918—1933 pp. у складі Всеукраїнської академії наук працювала біографічна комісія під керівництвом таких відомих учених, як Д. Багалій, М. Василенко, С. Єфремов. Було складено картотеку на 50 тис. осіб, але планам випуску Національного Біографічного Словника не судилося здійснитися.

Нині підготовку Національного Біографічного Словника узяв на себе створений у складі Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського Інститут біографічних досліджень. Розроблено концептуальні засади НБС. До нього передбачено вмістити біографії осіб українського та неукраїнського походження від давнини до сучасності, які справили великий вплив на економіку, політику, культуру, науку та інші сфери життєдіяльності України. До словника увійдуть також біографії діячів української діаспори, осіб іноземного походження, які зробили певний внесок у розвиток України.

Створенню Національного Біографічного Словника сприяє видання біографічного щорічника «Імена України» (К., 1999), тематичних збірників «Хто є хто в Україні». Складовою частиною НБС є регіональні біографічні словники, видання яких розгорнулося в Україні впродовж останніх років: «Біографічний словник Прикарпаття» (ІваноФранківськ, 1993), «600 імен в історії Великої Волині» (Острог, 1993), «Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник» (2е вид., Ужгород, 1999), «Енциклопедія Сумщини» (Суми, 1999, вип. 1—3), «Буковинці. Визначні постаті. 1774—1918: Біографічний довідник » (Упоряд. О. Павлюк. — Чернівці, 2000), серіальне видання «Харківський біографічний словник» та ін.