Діаспора. Що таке діаспора?

Діаспора (від грец. diaspora - розсіяння, розпорошення) - представники етнічної спільноти, які перебувають за межами кордонів країни походження внаслідок їх вигнання завойовниками чи загрози геноциду, низки політичних і соціально-економічних чинників, природно-кліматичних катаклізмів.

Процес формування діаспор сягає прадавніх часів. Із VII ст. до н. е. бере свій відлік єврейська діаспора, коли ассірійський цар Саргон II завоював Самру. Внаслідок Іудейської війни (60-70 pp. н. е.), зруйнування римлянами Єрусалиму і винищення євреїв найбільша частина єврейського населення Палестини розселилася по всьому світу. З XIV ст. бере свій початок вірменська діаспора. Європа, Америка, Близький і Середній Схід стали пристановищем для вірмен, які зазнали жорстоких турецьких погромів наприк. XIX - на поч. XX ст.

Процес формування української діаспори найактивніше відбувався у XIX-XX ст., внаслідок політичної та економічної еміграції українців була сформована західна українська діаспора, яка налічує 3-4 покоління осіб українського роду. На трьох українців, які проживають в Україні, припадає один українець у діаспорі. З економічних та політичних причин численною є східна українська діаспора (країни колишнього СРСР, де проживає 10-12 млн українців). Відомий т. зв. український екватор: Кубань, Казахстанська цілина, Алтай, Примор'я - місця масового розселення українців. Зелений клин та Малиновий клин у Росії, Сірий клин у Казахстані та Росії, Берестейщина в Білорусі - райони компактного проживання українців.

Українська діаспора гуртується на економічному, соціальному, політичному грунті. Спостерігаються тенденції відродження культурних традицій. В умовах багатоетнічного середовища українські діаспори зберігають мову, культуру, народні звичаї, традиції побуту - національну самобутність. Зарубіжне українство має свої організаційні та координаційні центри (до світового Конгресу вільних українців належать майже 140 організацій). Проведення в Києві двох Всесвітніх форумів українців засвідчило бажання української діаспори поєднати свої зусилля в розбудові української державності.