Католицизм, Католицтво

Католицизм, Католицтво (від грец. katholikos - загальний, вселенський) - один із основних (поряд із православ'ям і протестантизмом) напрямів християнства. Розпад Римської імперії наприк. IV ст. на Західну і Східну започаткував розкол християнськоїцеркви. Занепад Західної імперії, а згодом і крах державності призвели до посилення позицій римського єпископа (з V ст. - папи), в руках якого поступово зосередилася величезна влада над усім роздробленим у політичному відношенні західно-європейським світом. Конфлікт візантійської теології священної держави і латинської теології універсального папства, ускладнений доктринерськими та обрядовими розходженнями, а також небажання константинопольського патріарха підкорятися Папі Римському зумовили тривале протистояння між західною і східною християнською церквою. Зрештою під час чергового конфлікту в 1054 р. стався остаточний розкол, внаслідок якого християнська церква поділилася на римокатолицьку (західну) і грекоправославну (східну). Обидві церкви стали цілком самостійними і проголосили цілковиту незалежність одна від одної.

З другої пол. XI ст. папу почали обирати найвищі посадові особи католицької церкви - кардинали (без втручання світських государів). Людей, які виступали проти християнського вчення, католицьке духівництво називало єретиками; для боротьби з ними у XIII ст. було створено спеціальний церковний суд - інквізицію. Діяльність та ідеологія католицької церкви за середньовіччя викликали невдоволення різних верств населення Західної Європи, що призвело до Реформації (XVI ст.). У ході реформування від католицької церкви відокремився протестантизм.

Католики вважають джерелом християнського віровчення не тільки Святе Письмо, а й Священні перекази, які, на відміну від православ'я, містять постанови Вселенських соборів і судження пап. Папа Римський вважається непогрішимим, його влада вища за владу соборів. Католицизму притаманні визнання догматів про «сходження Святого духа» не тільки від Бога-отця, а й від Бога-сина, про непорочне зачаття діви Марії та її тілесне вознесіння, а також - ушанування реліквій, культ мучеників, святих і блаженних, наявність у храмах скульптур, музичний супровід під час богослужінь. Організація католицької церкви вирізняється сувороюцентралізацією, ієрархічним характером. Всесвітній центр католицької церкви, резиденція її глави Папи Римського, розташована у Ватикані. Впродовж століть богослужіння в католицизмі здійснювалося лише латинською мовою, тільки з серед. 60х pp. XX ст. було дозволено вести службу національними мовами. Католики становлять переважну частину віруючих в Австрії, Бельгії, Естонії, Італії. Іспанії, Кубі, Латвії, Литві, Словаччині, Польщі, Португалії, Угорщині, Франції, ФРН, Чехії, державах Латинської Америки. Загальна чисельність католиків становить бл. 1 млрд осіб.