Централізм

Централізм (від лат. centralis — центральний) — у політиці позиція лідерів і організацій, що прагнуть об'єднати різні соціально-політичні рухи, сили й партії на грунті спільно виробленої програми дій, спрямованих на досягнення стабільності суспільства і здійснення соціальних перетворень. Для виконання зазначених завдань можуть створюватися коаліційні уряди, до складу яких входять представники цих рухів, сил і партій.