Євразійство

Євразійство - ідейний і суспільно-політичний рух, репрезентований передусім діячами російської еміграції 20-30х pp. XX ст. і спрямований на осмислення геополітичних місця та ролі Росії у всесвітньому цивілізаційному процесі крізь призму опозицій «Захід-Схід», «католицтво-православ'я». Є. становить своєрідний синтез філософсько-історичних, геосоціологічних та релігійних версій російської ідеї. Першим маніфестом євразійства стала праця М. С. Трубецького «Європа і людство» (1920 p.), а першою спробою системного обгрунтування й викладу доктрини - низка збірників «Вихід до Сходу. Передчуття і звершення. Утвердження євразійців» (Софія, 1921), авторами яких були засновники євразійства

Єзуїти (від лат. Jesus - Icyc) - члени католицького монастирського ордену «Товариство Ісуса», заснованого в 1534 р. в Парижі іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою для боротьби проти Реформації та зміцнення владиПапи Римського.

Головні принципи організації ордену: сувора централізація, покора молодших за статусом старшим, абсолютний авторитет глави ордену, який підкорявся лише Папі Римському. Орден єзуїтів став головним знаряддям Контрреформації, його члени брали участь у діяльності інквізиції. На поч. XVII ст. налічувалося понад 30 тис. єзуїтів, (більшість - на території Європи). Єзуїти проникли також в Індію (з 1542 p.), Японію (з 1549 р.), Китай (з 1563 р.), на Філіппіни (з 1594 р.), в Парагвай, де в 1610 р. створили «Єзуїтську державу», що проіснувала до 1768 р. Наприк. XVII ст. орден єзуїтів перетворився на найвпливовішу і наймогутнішу церковну організацію, що контролювала сотні навчальних закладів у різних країнах Європи. Через аморальну й злочинну діяльність єзуїтів було вигнано з Португалії (1759 p.), Франції (1764 p.), Іспанії та Неаполя (1767 р.) і в 1773 р. ліквідовано орден. Однак у 1814 р. орден було відновлено. За свою історію єзуїти накопичили значні багатства, володіють землею, майном у багатьох країнах світу. Орден налічує близько 30 тис. членів (15 тис. з них - священики, інші - їхні учні), які діють у майже 90 країнах світу. Резиденція генерала, що очолює орден, розташована в Римі.

У переносному значенні «Єзуїти» - лицемірні, лукаві люди, які у своїх діях дотримуються девізу «мета виправдовує засоби» і здатні заради досягнення своєї мети на будьяку підступність.