Маніфест

Маніфест (від лат. manifestos — явний, очевидний)— 1. Особливий акт вищого органу державноївлади або глави держави у формі урочистого письмового звернення до населення з приводу винятково важливої події в суспільнополітичному та соціальноекономічному житті країни, вікопомної дати (напр., Маніфест про вольності дворянства 18.02.1762 царя Петра III, М. Олександра II про звільнення селян від кріпосної залежності від 19.02.1861, М. Миколи II, М. від 20.10.1926 представників фінансового капіталу Великої Британії, США, Франції та Іспанії щодо подолання повоєнної кризи світового економічного господарства і т. ін.).

2. Звернення, деклараціїполітичних партій, громадських угруповань, в яких містяться їхні програмні положення і принципи теоретичної та практичної діяльності, з метою їх популяризації, залучення людей до лав цих організацій, до участі у виборчих кампаніях тощо (напр., Маніфест Комуністичної партії К. Маркса і Ф. Енгельса 1848 p.).

3. Письмовий виклад творчих принципів якогось оригінального художнього або літературного напряму.