Декабристський рух в Україні

Найбільш активною у загальноросійському політичному русі на початку ХІХ ст. була діяльність таємних дворянських товариств: "Союз благоденства" (1818–1821 рр.) в Тульчині та Полтаві, ''Залізні перстні'' (1814–1816 рр.) в Кам'янець-Подільському, ''Товариство об'єднаних слов'ян'' (1823–1825 рр.) в НовоградВолинському. Ці організації об'єднували, в основному, офіцерівдворян, які під впливом французької революції, переможної анти наполеонівської війни, знайомства з суспільно-економічним розвитком Західної Європи зрозуміли необхідність реформування суспільно-економічного ладу Росії.

Найвідомішим стало так зване ''Південне товариство'', яке сформувалося після самоліквідації ''Союзу благоденства''. Товариство об'єднувало діяльність місцевих організацій управ, що діяли в Тульчині, Василькові, Кам'янці. Очолили організацію П. Пестель, С. Волконський, С. Муравйов-Апостол, М. БестужевРюмін. Керівником товариства П. Пестелем був складений програмний документ ''Руська Правда''. В ньому проголошувався намір знищити самодержавство і кріпосництво, надати населенню громадські свободи (слова, друку, зборів, віросповідань), розв'язати аграрне питання. Проголошувалось розв'язання національного питання, але лише щодо Польщі та Фінляндії. Україна, на думку П. Пестеля, мала увійти в єдину унітарну демократичнуреспубліку.

На відміну від П. Пестеля М. Муравйов, член "Північного товариства", створюючи свою програму, проголосив в ній федеративний принцип устрою майбутньої Росії. В цьому проекті імперія поділялась на окремі федеральні одиниці-держави зі своїми столицями. Всіх держав мало бути 15. На території України створювались дві держави: Чорноморська – столиця м. Київ та Українська – столиця м. Харків.

Після поразки повстання в Санкт-Петербурзі 14 грудня 1825 р. керівники "Південного товариства" очолили виступ Чернігівського полку, який розміщувався в Василькові, 29 грудняя 1825 р. Але цей виступ був швидко придушений.

Царат жорстоко розправився з учасниками таємних дворянських організацій: п'ятеро були повішані, багатьох вислано до Сибіру або розжаловано в рядові, інших – в діючу армію на Кавказ.

Поширювалось в Україні і масонство, яке за походженням було польське або російське. В діяльності масонських лож брали участь і українці. Так, відомий український діяч І. Котляревський входив до ложі "Любов до істини", створеної в 1818 р. в Полтаві. Діяльність масонів була недовгою. Царський режим заборонив її на початку 20х років.

Після розгрому дворянського руху політична діяльність в Російській імперії зійшла нанівець.