З чим ввійшла Україна в XXI століття?

Найбільше досягнення України та її народу за тисячолітню історію – досягнення незалежності, суверенітету та соборностідержави.

Сьогодні, на початку XХІ ст., маємо всі ознаки держави, і вороття в минуле неможливе.

Україну визнав світ, вона мирна, без’ядерна, добросусідська держава.

Україна відстояла, відродила свою мову, повернула найбагатшу і найповчальнішу в світі історію, підняла з руїн оригінальну і самобутню культуру.

Україна – унікальна за своїм багатством земля. На ній зосереджено 5 відсотків світових запасів корисних копалин, а за деякими з них вона знаходиться в першій п'ятірці у світі, тут понад 30 відсотків світового чорнозему, який здатний прогодувати чверть мільярда населення, вона має унікальні природні регіони.

Україна – це майже 50 млн. людей, де зосереджено колосальні можливості прогресуцивілізації, адже в масі своїй це розумні, працьовиті, світлі голови і золоті руки, які ще тисячі років тому дивували світ.

На переломі XXI ст. і третього тисячоліття Україна може повернути собі славу могутньої Київської держави поч. XI ст., якщо:

? влада (Президент, Уряд, Парламент) візьмуть на себе всю відповідальність за добро і розквіт держави;

? зможемо використати могутній потенціал своєї землі і народу;

? господарем стане власник, виробник, трудівник, духовний інтелект, а держава тільки регулюватиме і керуватиме суспільством;

? законодавча влада творитиме закони для людини, а не для держави чи її окремих чиновників;

? заповіді Божі і закони держави стануть найвищим принципом життя кожного громадянина;

? наш прадавній знак тризуб об'єднає всіх до праці, єдності і віри в краще майбутнє держави.

?

Конкретною програмою дій державної влади на найближчі роки є :

 

1. Стратегічні пріоритети

· Державність та національна безпека.

· Європейський вибір.

· Найвища цінність – людина, її права та свободи.., які гарантуються Конституцією України.

· Соціальна переорієнтація економічної політики.

2. Політика економічного зростання.

· І етап (2000–2001 рр.) – зростання ВВП на 0,4 %.

· ІІ етап (2002–2004 рр.) – на 6,5 %.

· Посилення дієздатності держави. Адміністративна та політична реформа.

· Обмеження боргової залежності держави.

· Подолання корупції та тіньової економіки.

· Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

3. Підвищення конкурентноспроможності національної економіки.

· Нова стратегія промислово-інноваційної політики.

· Запровадження надійної системи енергозабезпечення та енергозбереження.

· Перетворення АПК в лідируючий сектор економіки.

· Утвердження України як транзитної держави.

4. Основні завдання та напрями соціальної політики.

· Здійснення ефективної пенсійної реформи.

· Поліпшення охорони здоров’я населення.

· Примноження інтелектуального потенціалу суспільства, реформа системи освіти.

· Прискорений розвиток житлового будівництва.

5. Зміцнення економічної безпеки України.

· Остаточне подолання наслідків десятирічної кризи.

· Суттєве посилення фінансової безпеки України.

· Розвиток науково-технічного потенціалу.

· Посилення енергетичної безпеки.

· Продовольча безпеки України.

· Екологічна безпека.

В XXI ст. Україна ввійшла через один з найдраматичніших відрізків своєї історії. Багато чинників впливають на її долю, але вперше за тисячу років історії вона сама буде вирішувати все самостійно, незалежно, із своїм народом.

Це великий шанс і можливість нашої історії: варіантів невдач, катастроф, втрачених цінностей багато, варіант відродження один – побудова могутньої, європейської держави – Україна.

Мусимо вижити, бо маємо великий досвід історії, маємо державу, до якої ішли наші попередники дуже важко і жертовно тисячу років.