Залізний вік (I тис. до н. е.)

Залізна доба— період ранньої історії людства визначаємий розвитком металургії і використанням залізних виробів (ножі, сокири, сосуди, зброя, прикраси тощо).

3 початком I тис. до н. е. поступово бронзові знаряддя праці витісняються виготовленими із залізної руди. В історії України починається епоха залізного віку, яка тривала до V ст. н е. Поширення залізних знарядь праці було зумовлено наявністю родовищ залізної руди, дешевизною виробів із заліза та більшою продуктивністю праці залізних знарядь у порівнянні з бронзовими. Поряд із землеробством, скотарством високого розвитку набуває ремесло, що призвело до ще одного великого суспільного поділу праці. Ремесло стало самостійною галуззю.

В епоху залізного віку на території України активно відбувався процес етногенезу, тобто утворення народів за рахунок об'єднання союзів племен.

политический реализм