Тероризм

Тероризм (від лат. terror — страх, жах) — злочинна діяльність, що полягає в організації замахів, убивств, викрадень та інших насильницьких актів щодо політичних противників, передусім із числа офіційних державних осіб та громадськополітичних діячів, з метою вчинити над ними розправу або шляхом залякування змусити змінити урядову чи партійну політику. Практика Тероризму притаманна екстремістським організаціям.

У 60—90х pp. XX ст. набув поширення міжнародний тероризм — терористична діяльність із метою тиску на зарубіжні уряди, політичні партії та окремих діячів. Однією з особливо небезпечних форм міжнародного тероризму є державний, тобто тероризм, який піднято до рівня державної політики. Відповідно до сучасного міжнародного права термін «державний тероризм» означає вбивства або інші посягання на глав держав, урядів, членів дипломатичних представництв, які чиняться спеціальними державними службами, збройними силами, найманцями з метою тиску на політику певної країни, викрадення іноземних дипломатів, літаків із застосуванням зброї тощо. До державного тероризму вдаються здебільшого антидемократичні, тоталітарні політичні режими.