Дипломатія

Дипломатія (від грец. diploma - лист, документ) - 1. Офіційна діяльність глав держав, урядів і спеціальних органів щодо здійснення завдань держави в галузі зовнішньої політики, захисту прав та інтересів держави, її установ і громадян за кордоном. Формами дипломатичної діяльності є конгреси, конференції, наради, зустрічі представників держав, дипломатичне листування, підготовка та укладання міжнародних угод, участь представників держав у діяльності міжнародних організацій, постійне представництво держави за кордоном тощо. Дипломатичні установи та їх відповідальні працівники мають певні дипломатичні привілеї та імунітет. Міжнародне право забороняє дипломатичним представникам втручатися у внутрішні справи країни перебування.

2. Переносно - мистецтво досягати своєї мети методами, притаманними дипломатові.