Текстоліпя

Текстоліпя — органічна складова частина спеціальної історичної дисципліниархеографії, яка досліджує історію походження літературних та історичних текстів, забезпечує їх правильне прочитання, усуває перекручення, обґрунтовує методикувибору текстів для публікації та передання.

Ученіфілологи (напр. Д. Лихачов, Є. Прохоров), автори посібників із Т., на відміну від істориків, розглядають Т. як самостійну наукову дисципліну, окрему галузь філології, яка вивчає твори писемності для відновлення їх історії, критичної перевірки і встановлення їх текстів з метою подальшого дослідження, інтерпретації й публікації, обґрунтовуючи це тим, що основний метод у Т. — філологічний аналіз. Однак серед основних методів, які застосовуються в Т., є й властивий історичній науці порівняльноісторичний, оскільки Т. вивчає генетичну взаємопов'язаність текстів. Крім того, Т. вивчає тексти з погляду їх історії. Внаслідок цього її слід розглядати як невід'ємну складову частину археографії, яка комплексно використовує методи як історичної, так і філологічної наук.