Методика

Методика (грец. methodike) — сукупність методів і засобів досягнення окресленої мети в дослідженні наукової проблеми. Методичного забезпечення історичного дослідження досягають шляхом виконання усіх методів і принципів, як загальнонаукових, спеціальноісторичних, так і допоміжних.

Методика історичної праці розпочинається зі структури її побудови, з'ясовування стану розробки та визначення поставленої мети. Виконання завдання здійснюється на підставі принципів історизму й об'єктивності, логічності й усебічності, які дають можливість адекватно відображати процеси історичної реальності.

Методика зумовлює комплексне застосування методів: проблемнохронологічного, проблемнотематичного, ретроспективного ставлення до об'єкта дослідження, конкретносоціологічного й статистичного. Методичні прийоми використовуються в історичному дослідженні залежно від конкретної проблеми. їх цілеспрямоване застосування сприяє залученню широкої джерельної бази до всебічного обгрунтування конкретної проблеми історичного дослідження.