Дикунство

Дикунство - перший ступінь тричленного поділу історіїсуспільства( Дикунство - варварство - цивілізація), обгрунтованого еволюціоністами XVIII-XIX ст. Стадія дикунства відповідає первісноообщинному ладові. В період дикунства відбулися процес формування людини і суспільства, а також перші етапи розвитку родового суспільства. Дикунству відповідають переважно привласнювальні форми господарювання та міфологічний світогляд. У процесі розвитку дикунства сформувалися умови для переходу до наступної стадії - варварства, що відповідає кризі первіснообщинного ладу та появі перших цивілізацій.