Авторитаризм

Авторитаризм (від лат. autoritas — влада, вплив) — політичний режим однієї особи або невеликої групи людей, у руках яких зосереджено необмежену владу, що спирається на військовокаральний апарат та антидемократичні засоби і форми управління соціальним життям. Характеризується обмеженням політичних прав і свобод громадян, суспільно-політичних організацій, суворою регламентацією демократичних інституцій, беззаперечним підпорядкуванням владі всіх соціальних структур. На відміну від тоталітарного режиму (див. Тоталітаризм) а вторитаризм припускає певні елементи демократизму: вибори до парламенту, боротьбу політичних партій. В умовах зруйнування старих соціальних структур, у процесі досягнення в країні індустріального рівня розвитку авторитарні режими можуть сприяти формуванню цивільного суспільства, підпорядкованого владі й закону (Чилі, Південна Корея 70—80х pp.).