Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація держав, створена для підтримки і зміцнення миру, безпеки й розвитку співробітництва між країнами. Протягом 25.04— 26.06.1945 р. на конференції у Сан-Франциско (США) представники 51 країни, які до 01.03.1945 p., стали членами Антигітлерівської коаліції, розробили і підписали Статут ООН, який набув чинності 24.10.1945 р. після ратифікації більшістю країнучасниць. Головні органи ООН: Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Економічна і Соціальна Рада ООН, Рада з опіки, Міжнародний суд ООН і Секретаріат ООН.

Генеральна Асамблея ООН — основний орган обговорення міжнародних питань, до якого входять представники всіх державчленів ООН. Кожна країна має один голос. Постанови ухвалюються простою більшістю (або більшістю у дві третини під час голосування важливих питань). Асамблея збирається на щорічні сесії. Акти, схвалені Асамблеєю, не мають обов'язкової юридичної сили, однак у них відображається світова громадська думка щодо важливих міжнародних проблем.

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П'ять з них — постійні: Велика Британія, Китай, США, Франція, Російська Федерація (до грудня 1991 р. — СРСР). Ще 10 непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю терміном на два роки. Для прийняття рішення з важливих питань потрібно не менше ніж 9 голосів, у тому числі голоси всіх постійних членів. Кожен з п'яти постійних членів може накладати вето на будьяке рішення, навіть якщо інші 14 схвалюють його. Рада Безпеки — єдиний орган ООН, наділений владою примусу, його рішення є обов'язковими для виконання всіма державамичленами ООН. Виголошуючи осуд, ухвалюючи постанови про заходи покарання, економічні санкції, використання збройних сил, Рада Безпеки несе відповідальність за підтримання миру і міжнародної безпеки.

Міжнародний суд вирішує суперечки між державами і дає консультативні висновки з юридичних питань органам ООН. У його складі 15 суддів, яких обирають на 9 років Рада Безпеки і Генеральна Асамблея з числа громадян країн — членів ООН. Кількість держав — членів ООН становила: в 1955 р. —76, в 1960 р. — 100, в 1970 р. — 127, в 1980 р. — 154, в 1995 р. — 185.