Невтручання принцип

Невтручання принцип — один із основних принципів міжнародного права. Відповідно до цього принципу державам і міжнародним організаціям забороняється втручатися у внутрішні чи зовнішні справи інших держав і народів. Держави повинні утримуватися від будьякої форми погрози силою чи її застосування, від будь-якого акту політичного, економічного або іншого примусу щодо іншої держави, від надання прямої чи опосередкованої допомоги в терористичній, підривній чи іншій діяльності, спрямованій на насильницьке повалення режиму іншої держави.

Принцип невтручання закріплено в чисельних міжнародних договорах, насамперед у Статуті ООН та інших документах ООН.

Невтручання принцип тісно пов'язаний із принципами суверенітету та рівноправності держав.