Міжнародне Товариство Робітників (МТР)

Міжнародне Товариство Робітників (МТР) — перша масова пролетарська організація, відома під назвою 1-й Інтернаціонал (див. Інтернаціонал). Заснована 28.09.1864 р. на зборах англійських і французьких робітників (за участю німецьких, італійських, ірландських і польських робітників) у Лондоні. Автором програмних документів пролетарського об'єднання —Установчого маніфесту «Міжнародного товариства робітників», Статуту, заяв, звернень, звітів та інструкцій став керівник і вождь 1-го Інтернаціоналу Карл Маркс. Мета МТР — об'єднання «пролетарів» усіх країн для повалення капіталістичної системи і встановлення влади «робітничого класу». Наприк. 60 — на поч. 70х pp. XIX ст. Міжнародне Товариство Робітників проводило кампанії міжнародної солідарності, надавало допомогу страйкуючим робітникам різних країн, підтримувало боротьбу польського та ірландського народів за визволення. Найвищим органом МТР був конгрес, який збирався щорічно і обирав Генеральну раду МТР. Серед найактивніших діячів міжнародного робітничого руху були: Ф. Енгельс, М. Бакунін, А. Бебель, В. Лібкнехт, Ф. Зорге, П. Лафарг, Л. Франкель та ін.

У Міжнародному Товаристві Робітників не було одностайності. Доктрина та організаційні принципи Карла Маркса наражалися на протидію представників інших ідейних напрямів, найсильнішим з яких виявився бакунізм. На противагу «державномусоціалізму» Маркса Бакунін створив власну концепцію визволення людства від насилля, яка спиралася на анархістську теорію. Розкол призвів до кризи в МТР. Маркс та деякі його прихильники переїхали до США (1872 p.), що фактично означало крах 1-го Інтернаціоналу (формально припинив свою діяльність у 1876 p.). Прихильники Бакуніна (члени організацій Швейцарії, Італії, Іспанії, Бельгії, Нідерландів, а також частина членів французької та російської секцій) у вересні 1872 р. створили нове міжнародне об'єднання — Анархістський Інтернаціонал, який проголосив себе правонаступником МТР і називав свої форуми черговими конгресами 1го Інтернаціоналу (так, вересневий 1873 р. конгрес Анархістського Інтернаціоналу в Женеві вважався Шостим конгресом МТР).

На Берлінському конгресі в грудні 1922 — січні 1923 pp. анархісти відновили Міжнародне Товариство Робітників (використовуються й інші назви — Міжнародна асоціація трудящих, анархосиндикалістський Інтернаціонал), вважаючи себе наступниками і продовжувачами справи 1-го Інтернаціоналу. Сучасна МТР (МАТ) об'єднує синдикалістські профспілки всього світу і виступає під гаслом 1-го Інтернаціоналу: «Звільнення робітників — справа рук самих робітників!».