Матріархат

Матріархат (від лат. mater — мати і грец. arche" — влада) — період в існуванні людства, коли провідну роль у суспільстві відігравала жінка, а родинні зв'язки простежувалися по материнській лінії. Матріархат спостерігається в історії всіх народів світу. Головною суспільною одиницею була материнська родова громада. Шлюб спочатку був груповим, а згодом переріс у парний, причому чоловік переселявся в родову громаду дружини.

Матріархат знайшов своє відображення в духовній культурі, зокрема в релігії, міфології, мистецтві. В релігії тих часів був поширений культ жінкипраматері і різних жінокбожеств.

Залишки матріархату існували у деяких народів до серед. XIX ст. і спостерігалися в індіанських племенах Америки, зокрема в ірокезів. Аналіз суспільних відносин за матріархату здійснив Ф. Енгельс у праці «Походження сім'ї, приватної власності і держави».