Українські землі в добу козацтва (1569-1775)

1Берестейська церковна унія 1596 р. Причини та наслідки прийняття Берестейської Унії.
2Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Підписання та основні положення.
3Козацтво
4Козацько-селянські повстання. Передумови, хронологія та наслідки козацько-селянськіх повстань.
5Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького 1648-1657 рр.
6Запорзька Січ
7Гетьманщина
8Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками в першій чверті XVII ст