Новий час (1775 — 1917) в історії України

1Адміністративно-територіальний устрій українських земель після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII - початок XIX ст.)
2Українські землі у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.
3Початок національного відродження в українських землях, що входили до складу Російської імперії, у першій половині XIX ст.
4Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.
5Національне відродження в західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.
6Наддніпрянська Україна у другій половні XIX ст.
7Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині XIX ст.
8Створення політичних партій в українських землях
9Україна в роки Російської революції 1905-1907 pp.
10Початок Першої світової війни. Воєнні дії у 1914 р. на українських землях
11Вплив Першої світової війни на подальший розвиток українського національного руху в Східній Галичині і Наддніпрянській Україні
12Українські землі в 1915-1917 pp.