Новий час (1775 — 1917) в історії України

1 Адміністративно-територіальний устрій українських земель після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII - початок XIX ст.)
2 Українські землі у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.
3 Початок національного відродження в українських землях, що входили до складу Російської імперії, у першій половині XIX ст.
4 Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.
5 Національне відродження в західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.
6 Наддніпрянська Україна у другій половні XIX ст.
7 Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині XIX ст.
8 Створення політичних партій в українських землях
9 Україна в роки Російської революції 1905-1907 pp.
10 Початок Першої світової війни. Воєнні дії у 1914 р. на українських землях
11 Вплив Першої світової війни на подальший розвиток українського національного руху в Східній Галичині і Наддніпрянській Україні
12 Українські землі в 1915-1917 pp.
форма государственного устройства