Україна в умовах незалежності

1 Початок формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років XX ст.
2 Проголошення державної незалежності України
3 Результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України
4 Прийняття Конституції України 1996 р., та її історичне значення
5 Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності
марксистская теория политики