Таблиця: Правопорушення кримінальні та цивільні за звичаєвим правом у Війську Запорозькому "Низовому"

Таблиця: Правопорушення кримінальні та цивільні за звичаєвим правом у Війську Запорозькому