Концепція істрична

Концепція історична (від лат. conceptus — думка, уявлення) — головний задум, провідна ідея історичного дослідження, за допомогою якої обґрунтовується вибір об'єкта пізнання, здійснюється первинне формулювання проблеми, аргументація найпринциповіших понять, які в сукупності утворюють чітку пояснювальну схему, своєрідний «каркас» гіпотези і сторичної або теорії.

В історичній концепції відображається загальне бачення конкретного об'єкта пізнання в контексті інших досліджень з погляду більш загальних методологічних стратегій, що пов'язані з філософсько-історичними засадами. Якщо історична гіпотеза характеризується вірогідністю, теорія — достовірністю знань, то історичній концепції притаманна принциповість.