Етнічна історія

Етнічна історія— 1. Термін для позначення етнічних процесів минулого, історичних змін етнічних структур. 2. Розділ етнологічної субдисципліни, що вивчає етнічні процеси.

Якщо під етнічними процесами розуміти будьякі зміни властивостей і якостей етнічних спільнот на всіх етапах існування людського суспільства, передусім в сучасних умовах, то етнічна історія досліджує історичне минуле існуючих нині етнічних спільностей і посідає у зв'язку з цим межове становище між етнологією та історією, залишаючись водночас у межах етнології. На це вказує, зокрема, найчастіше застосовуваний ретроспективний метод вивчення етнічної історії, за яким дослідник просувається не у звичному для історика напрямі природної хронологічної послідовності подій, а виходить із сучасної етнічної картини і прагне з'ясувати процес її формування, заглиблюючись крок за кроком в минуле.