Цивіліологія

Цивіліологія (від лат. civilis — гідний, вихований і грец. logos — слово, вчення) — теорія і порівняльна історіяцивілізацій. Самостійна наукова дисципліна, яка розглядає розвиток суспільства як цивілізаційний процес і основу фактичного аналізу якої мають становити результати досліджень історичної науки та інших суміжних наукових дисциплін.

Історіософське обгрунтування методології цивіліології, окреслення головних напрямів її досліджень здійснено, зокрема, у праці Є. Черняка «Цивіліологія — наука про цивілізацію» (М., 1996). Цивіліологія поділяється на конкретну й теоретичну. Теоретична цивіліологія складається з методологічної цивіліології, яка вивчає правила регулювання будь-якої наукової теорії історії цивілізації, та концептуальної, зміст якої становлять рівноправні теорії історичного процесу. Для ефективного дослідження цивіліології потребує розробки спеціального категоріального апарату, що є актуальним науковим завданням. Цивілізаційне розуміння історії має на меті протистояти спробам абсолютизувати ті вузькі визначення цивілізації, за якими приховується прагнення видати певну макроконцепцію за єдино правильну теорію цивілізаційного розвитку.

До цивіліології як до комплексної дисципліни мають увійти такі окремі дисципліни, як історична соціологія, історична політологія, історична демографія, історична екологія, історична культурологія.